Quickscans algemeen

Quickscans zijn eenmalige, individuele gesprekken waarin je feedback krijgt. Ze zijn er op gericht om op een efficiënte en actieve manier je een boost te geven om weer zelf verder te kunnen.

Quickscans zijn uitermate geschikt voor iedereen die:

  • in zijn of haar zoektocht of ontwikkeling behoefte heeft aan feedback en input, om geïnspireerd en gemotiveerd zelf verder te kunnen, of
  • die onvoldoende budget heeft om op dit moment een uitgebreid coachingstraject in te zetten.

Door vooraf informatie toe te sturen, kan ik me voorbereiden op het gesprek en kunnen we in het gesprek meteen concreet aan de slag.

Na het gesprek, wat doorgaans anderhalf uur in beslag neemt, ontvang je per e-mail een op maat gemaakte werkopdracht met tips, trucs en de nodige inspiratie. Zo kun je thuis zelf verder aan de slag met wat er tijdens het gesprek is besproken en de inzichten die je hebt opgedaan.

Kijk meteen wat de CV Quickscan en de Social Media Quickscan jou kunnen bieden.