Voor werkgevers

Natuurlijk is P.I.M.P. your career er ook voor jouw organisatie en je medewerkers, zowel op individueel vlak als in groepsverband!

Herken jij één van onderstaande situaties?

Je moet afscheid nemen van medewerker(s)

Helaas moet er afscheid worden genomen van één of meerdere werknemers. Vanwege een reorganisatie of omdat om andere redenen het beter is als de medewerker elders zijn loopbaan voortzet. Als werkgever wil je op een prettige manier afscheid van elkaar kunnen nemen. En wil je je medewerkers op weg helpen naar een nieuwe baan. Je wilt er voor zorgen dat zij beter bewapend zijn voor hun zoektocht naar een nieuwe werkgever. Een outplacementtraject, begeleiding van werk naar werk, kan in dat geval uitkomst bieden. Maar denk ook eens aan een workshop bijvoorbeeld gericht op social media of een die medewerkers een positieve boost geeft. Een op maat gemaakt programma waarin een combinatie van coaching, workshops en bijvoorbeeld een CV Quickscan worden samengevoegd, is natuurlijk ook mogelijk en kan maken dat je medewerkers met vertrouwen weer naar de toekomst durven te kijken. Een mooie invulling van ‘goed werkgeverschap’!

Nieuw is het online coachingsprogramma Creëer je eigen droombaan. Een fantastische manier om (grote) groepen medewerkers zelfstandig een proces te laten doorlopen waarin zij (weer) helder wat hen blij maakt in werk en in welke context zij daadwerkelijk waarde toe kunnen voegen. Aangevuld met groepsworkshops en eventueel individuele gesprekken vormt dit een totaalpakket wat perfect ingezet kan worden bij bijvoorbeeld reorganisaties of projecten waarin medewerkers gestimuleerd moeten worden zelf na te denken over hun loopbaan.

 Je medewerker functioneert niet optimaal

Je hebt het idee dat er meer uit je medewerker te halen is dan dat er nu uitkomt. Je medewerker lijkt niet goed op zijn plek te zitten. Terwijl het voorheen zo’n goede kracht was. Je gunt het je medewerker én de organisatie dat hij weer vol positieve energie aan de slag gaat. Maar hoe? Een coachingstraject is hier op zijn plaats. Gericht op het hervinden van zijn P.I.M.P.. De medewerker kan in de context van de organisatie bepalen wat voor rol past, waar hij optimaal tot zijn recht komt. Maar het kan ook zijn dat er bepaalde belemmeringen een positieve ontwikkeling in de weg staan. Door samen te kijken wat die belemmeringen zijn én ze vervolgens effectief aan te pakken, staan de mogelijkheden weer open. Waardoor niet alleen het zelfvertrouwen een boost krijgt, maar ook de output. Positieve energie straalt af op andere collega’s. En bovendien kun jij je weer op andere zaken richten. Omdat je weet dat je medewerker weer goed op zijn plek zit.

Je medewerker stevent op een burn-out af


Je vreest dat je medewerker als hij nog langer zo doorgaat, op een burn-out afstevent. En realiseert je dat als het eenmaal zo ver is, het veel tijd en moeite kan kosten om daar weer uit te raken. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in dit geval! Een burn-out preventietraject is allereerst gericht op het hervinden van energie. Waarna vervolgens thema’s aan bod kunnen komen als zelfeffectiviteit,  assertiviteit, effectief communiceren en P.I.M.P. in het werk. Zo voorkom je langdurig ziekteverzuim, met alle kosten die daarbij komen kijken. Bovendien voorkom je dat je medewerker andere collega’s meetrekt in een negatieve spiraal. Je geeft de medewerker de kans zich tools & handvatten eigen te maken die duurzaam het energiepeil en zelfvertrouwen omhoog brengen. Zodat hij uiteindelijk weer met plezier werkt. En jij je kan richten op andere medewerkers die ook je aandacht verdienen.

Input voor een persoonlijke ontwikkelplan is nodig

De organisatie hecht groot belang aan de persoonlijke ontwikkelplannen van de medewerkers. Medewerkers worden gestimuleerd om zelf aan te geven waarin ze zich willen ontwikkelen, welke kant ze op willen. Zodat de organisatie ze daarin kan ondersteunen. Maar soms is het voor een medewerker knap lastig om te bepalen welk pad hij in wil slaan. Een paar coachingsgesprekken kunnen hierin al uitkomst bieden. Door met een buitenstaander te ontdekken waar je enthousiast van wordt en wat voor plannen je zou willen verwezenlijken, kan al snel een richting worden uitgestippeld. Waarna het persoonlijke ontwikkelplan ingevuld en binnen de organisatie opgepakt kan worden.

En ook hier geldt: alles op maat en een persoonlijke benadering. Waarbij het belang van zowel de werknemer als de werkgever in het oog wordt gehouden. Uiteraard in overleg met jou. Zodat doelstellingen helder zijn en de aanpak aansluit bij de organisatie en de medewerker(s). Want alleen dan kunnen alle betrokkenen naderhand met een goed gevoel terugkijken.